Regressie & reïncarnatie therapie Utrecht
"Where there is ruin, there is hope for a treasure" Rumi

De Therapie

Intake

De therapie start met een intakegesprek waarin we nader kennis met elkaar maken. Hierdoor kan een basis van vertrouwen worden gelegd van waaruit we samen kunnen gaan werken. Bij deze intake staat datgene waar je last van hebt en waar je aan wilt werken centraal. In dit gesprek komen ook de met je klachten in verband staande levensgebeurtenissen aan de orde aan de hand van vragen over je levensloop. Verder is er ruimte voor het stellen van vragen. 


Sessies

In de sessies daaropvolgend gaan we terug in de tijd op zoek naar ervaringen die aan de basis liggen van je klacht. Door deze onder mijn zorgvuldige begeleiding opnieuw te beleven worden er onverwerkte emoties, lichaamsgewaarwordingen en gedachten omhoog gebracht die je al die tijd onbewust hebben dwarsgezeten. Door deze alsnog te verwerken lost de nawerking op die er voor zorgde dat je hier nog altijd last van hebt.

Dit alles geschiedt door middel van trance. Trance is een natuurlijk verschijnsel dat ontstaat wanneer we ons ergens sterk op concentreren. Gedurende de hele sessie blijf je je bewust van de plek waar je bent en in het hier en nu. En dat is ook de bedoeling want bij deze therapie wordt een beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid.


 Zowel intake als sessies nemen maximaal 2 uur in beslag.

Regressie- en reïncarnatietherapie is een procestherapie. Dit betekent dat voor het veranderen van een vastzittend gedragspatroon of overtuiging meestal meerdere sessies nodig zijn. Het aantal sessies is afhankelijk van de aard en de complexiteit van het probleem en kan dus per persoon verschillen. De frequentie van de sessies worden afhankelijk van het proces en de wens in overleg afgestemd.


Kosten

De duur van intake en sessies bestrijkt maximaal 2 uur en kost €130,= per keer. 

Betaling geschiedt na afloop van de sessie. Op dit moment wordt de therapie niet vergoed door de zorgverzekering.

Wanneer je verhinderd bent om op de afspraak te verschijnen dien je dit minimaal 24 uur van tevoren aan mij door te geven, anders ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.